Girl Variety

ชุมชนสำหรับผู้หญิง

Tag: วิตามินเอ

วิตามินเอ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร มีความจำเป็นต่อร่างกายของคนเราแค่ไหน?
วิตามินเอ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร มีความจำเป็นต่อร่างกายของคนเราแค่ไหน?

| By

วิตามินเอ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก แต่ร่างกายของเราไม่สามารถผลิตเองได้ จะต้องได้รับมาจากการกินอาหารเท่านั้น ซึ่งก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วย เพราะการกินวิตามินเอน้อยไป หรือกินมากไป ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้น ส่วนการกินวิตามินเอ แบบอาหารเสริม …