Girl Variety

ชุมชนสำหรับผู้หญิง

Tag: ประเพณีสารทจีน

วันสารทจีน 22 สิงหาคมนี้ คือวันอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ควรไหว้อะไรบ้าง
วันสารทจีน 22 สิงหาคมนี้ คือวันอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ควรไหว้อะไรบ้าง

| By

วันสารทจีน ประจำปี 2564 นี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม ถือเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่จะได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ผ่านพิธีเซ่นไหว้ …