Girl Variety

ชุมชนสำหรับผู้หญิง

Tag: ตัวเหม็น

กลิ่นตัวเหม็น เกิดจากอะไร ควรแก้ยังไงดี เพื่อไม่ให้ต้องอายหรือโดนคนอื่นๆ รังเกียจ
กลิ่นตัวเหม็น เกิดจากอะไร ควรแก้ยังไงดี เพื่อไม่ให้ต้องอายหรือโดนคนอื่นๆ รังเกียจ

| By

กลิ่นตัวเหม็น คือสิ่งไม่พึงประสงค์สำหรับหลาย ๆ คน เพราะส่งผลต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และอาจทำให้ต้องอับอาย หรือโดนรังเกียจได้ ซึ่งการเป็นคนที่มีกลิ่นตัว หรือกลิ่นตัวเหม็น ก็อาจทำให้กลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจ …