Girl Variety

ชุมชนสำหรับผู้หญิง

Tag: กักตัวที่บ้าน

กักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation อีกหนึ่งทางในการรักษาตัว หากติดเชื้อโควิด-19
กักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation อีกหนึ่งทางในการรักษาตัว หากติดเชื้อโควิด-19

| By

กักตัวที่บ้าน เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง เพราะจะช่วยลดการติดขัดของระบบ ในการดูแลผู้ป่วยที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และมีความจำเป็นต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ได้มากยิ่งขึ้น เพราะในขณะนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 …