Girl Variety

ชุมชนสำหรับผู้หญิง

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว คืออะไร จำเป็นมั้ย ต้องเลือกยังไง ในภาวะโควิดระบาด

| By

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกหนึ่งชิ้น ที่เกือบทุกบ้านจะต้องมีติดเอาไว้ หลังจากแพทย์ได้ออกมาแนะนำว่า สามารถใช้เครื่องนี้ติดตาม และเฝ้าระวังอาการ จากโรคโควิด-19 ได้

แต่เพราะมีความต้องการซื้อ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีผู้ออกมาขายกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็มีทั้งเครื่องที่ได้มาตรฐาน และเครื่องที่ไม่สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้จริง วันนี้ Girl Variety จึงมาแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับเจ้าเครื่องนี้ พร้อมแนะนำวิธีการเลือกซื้อที่ปลอดภัยอีกด้วย

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว คืออะไร?

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หรือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้น ของออกซิเจนในเลือด ที่เรียกกันว่า Oxygen Saturation และยังสามารถใช้เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้อีกด้วย

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีลักษณะคล้ายเครื่องเย็บกระดาษ ถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง แต่ประชาชนก็สามารถซื้อมาใช้เองที่บ้านได้ เพื่อนำมาติดตามอาการ ของโรคต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเพื่อเฝ้าระวังปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเลือดและการหายใจ

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีความจำเป็นมั้ย?

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วใช้สำหรับวัดค่าออกซิเจนภายในเลือด และใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งทั้ง 2 ค่ามีความสำคัญมาก เพราะเกี่ยวกับการหายใจโดยตรง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคปอด หรือผู้ป่วยความดันต่ำ ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวัง ระดับค่าออกซิเจนในเลือดอยู่ตลอดเวลา เพราะหากตรวจวัดแล้วพบว่าผู้ป่วยมีค่าที่ผิดปกติ จะได้ทำการรักษาได้ทันเวลา

สำหรับผู้ที่ติดโควิด และจำเป็นต้องรักษาตัวที่บ้าน เพราะโรงพยาบาลเตียงเต็มนั้น การมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วติดบ้านไว้ จะช่วยบอกได้ว่า ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ต่ำลงหรือยัง ซึ่งเป็นค่าที่บอกว่า เราอาการหนักขึ้นหรือไม่ด้วย

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วทำงานยังไง?

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วจะทำการตรวจวัดระดับออกซิเจน โดยการปล่อยคลื่นแสง จากด้านบนที่อยู่บริเวณเล็บ ผ่านนิ้ว ลงมาที่ตัวรับแสงซึ่งอยู่อีกด้าน เพื่อตรวจวัดฮีโมโกลบิน ที่จะจับตัวอยู่กับออกซิเจนในเลือด แล้วก็จะนำมาคำนวณ เพื่อหาค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ให้ออกเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วแสดงผลผ่านหน้าจอ

โดยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีค่าการวัดผล ดังนี้

  • ผลออกมาได้ 95% ขึ้นไป เท่ากับ ออกซิเจนในเลือด มีความปกติดี
  • ผลออกมาได้ 90-94% คือ ให้ระมัดระวังอาการผิดปกติ
  • ผลออกมาได้น้อยกว่า 90% แปลว่า มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด

วิธีใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

1 ผู้วัดต้องทำความสะอาดนิ้ว หรือล้างเล็บ ถ้ามีการทาสีเล็บ หรือถอดเล็บที่ต่อออกก่อน ถ้ามีการต่อเล็บไว้ เพื่อไม่ให้บดบังการทำงานของเครื่อง

2 ผู้วัดต้องเช็คการทำงานของเครื่อง เช่น แบตเตอรี่ยังคงทำงานปกติหรือไม่ หน้าจอสามารถอ่านค่าได้ชัดเจน และครบถ้วนหรือไม่

3 ให้ผู้วัดใส่นิ้วเข้าไปในตัวเครื่องจนสุด

4 ให้ผู้วัดหนีบนิ้วให้แนบสนิทกับตัวเครื่อง

5 ให้ผู้วัดหายใจเข้าลึก ๆ และพยายามรู้สึกผ่อนคลาย

6 กดปุ่มเปิดเครื่องให้เริ่มทำงาน

7 เครื่องจะทำการวัดค่า และแสดงผลที่ได้บนหน้าจอ

ทั้งนี้ ในหนึ่งวัน สามารถวัดได้ 2-3 ครั้ง เพื่อบันทึกค่าออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ แล้วนำมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงได้

วิธีอ่านค่าจากเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

เมื่อทำการวัดเสร็จแล้ว เครื่องจะแสดงผลตัวเลขออกมาทั้งหมด 2 ตัว คือ

  • ค่าตัวด้านบน คือระดับออกซิเจนในเลือด ซึ่งคิดคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์
  • ค่าตัวด้านล่าง คืออัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งคิดคำนวณออกมาเป็นครั้งต่อนาที

วิธีเลือกซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

1 แบรนด์หรือยี่ห้อของเครื่อง ต้องมีความน่าเชื่อถือ

2 เครื่องต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต เช่น มาตรฐาน ISO

3 เครื่องจะต้องวัดค่าได้แม่นยำ และใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด โดยจะต้องมีความคลาดเคลื่อนของค่าออกซิเจน อยู่ที่ไม่เกินบวกหรือลบ 2% ในผู้ใหญ่ และไม่เกินบวกหรือลบ 3% ในเด็ก ความแม่นยำในการวัด เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วย ได้ตรงกับความเป็นจริง และนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที

4 เครื่องต้องมีหน้าจอแสดงผลที่ชัดเจน

5 เครื่องต้องมีระบบการแจ้งเตือน สถานะของแบตเตอรี่ หรือมีการแจ้งเตือนให้ทราบ เมื่อแบตเตอรี่หมด

6 เครื่องต้องใช้งานง่าย และมีคู่มือแนะนำการใช้งานอย่างชัดเจน

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้า จาก อย.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ทำการเปิดเผยรายชื่อ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ว่าสามารถผลิต หรือนำเข้ามา เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้

โดยประชาชนที่ต้องการซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อก่อนซื้อ ได้ที่เว็บไซต์ของ อย. เพื่อจะได้ซื้อเครื่องที่มีคุณภาพ และผ่านมาตรฐานการรับรองจาก อย. ด้วย

ถ้าซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วที่ไม่มีคุณภาพ จะเป็นอย่างไร

การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว โดยพิจารณาแค่ว่ามีราคาถูก แต่ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของเครื่อง อาจส่งผลเสียตามมาได้ เพราะถ้าผลการวัดออกซิเจนในเลือด ออกมาไม่ถูกต้อง และไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่ เริ่มหนักขึ้นเรื่อย ๆ และกว่าจะพบความผิดปกติของร่างกาย ก็อาจสายไป จนทำให้ตกอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วได้

ข้อมูลทั้งหมดนี้ น่าจะช่วยให้ผู้อ่านของ Girl Variety สามารถเลือกซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วได้อย่างปลอดภัย แต่ก็อย่าลืมว่า เจ้าเครื่องนี้เป็นแค่ตัวช่วยเบื้องต้น ที่ช่วยเฝ้าระวัง และช่วยประเมินความเสี่ยง จากการติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้น ทุกท่านยังควรสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อยู่ตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน หรือหากมีอาการเข้าข่ายว่าติดเชื้อโควิด-19 ก็ควรทำการตรวจหาเชื้อโควิด เพื่อความชัวร์อีกครั้ง


ขอบคุณข้อมูลจาก https://allwellhealthcare.com/fingertip-pulse-oximeter/

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ Girl Variety ชุมชนสำหรับผู้หญิง