Girl Variety

ชุมชนสำหรับผู้หญิง

ชุดทดสอบหาเชื้อโควิด-19 หรือ Rapid Test คืออะไร และมีวิธีใช้งานอย่างไร

| By

ชุดทดสอบหาเชื้อโควิด-19

ชุดทดสอบหาเชื้อโควิด-19 หรือ Rapid Test นั้นเป็นการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 แบบอย่างง่ายและรวดเร็วทีกำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยสถาณการณ์โรคระบาด โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่รวดเร็วและจำนวนยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆวัน จึงทำให้ ชุดทดสอบหาเชื้อโควิด-19 หรือ Rapid Test นั้นกลายเป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมากในขณะนี้

ชุดทดสอบหาเชื้อโควิด-19 หรือ Rapid Test คือ อะไร?

ชุดทดสอบในการตรวจหาเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกัน โควิด-19 หรือ Rapid Test นั้น เป็นการตรวจที่ใช้เวลาในการตรวจ 10-30 นาที ซึ่งมีความรวดเร็วกว่าการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง

แต่การตรวจแบบ Rapid Test นั้นก็เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่สามารถยืนยันได้นั้น ก็ต่อเมื่อได้เข้ารับการตรวจยืนยันผลจากห้องปฎิการด้วย การตรวจ แบบ RT-PCR ของทางโรงพยาบาลเท่านั้น

การตรวจแบบ Rapid Test อาจจะเป็นการตรวจ ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์การติดเชื้อ โควิด-19 ที่แม่นยำได้ แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้คัดกรองในเบื้องต้นได้ เช่นกัน โดยเหมาะสำหรับผู้ที่สงสัยว่าตนเองติดชื้อแต่ไม่แสดงอาการ เพื่อการลดปัญหาในการรอคิวนานหรือการเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถทำได้เองและใช้เวลาไม่นานในการตรวจ

ในส่วนของชุด Rapid Test นั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

1.Rapid Antigen Test ก็คือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยการใช้วิธี Swab ซึ่งทำโดยการเก็บสาร คัดหลั่ง ที่อยู่ในบริเวณจมูกลึกไปถึงลำคอ เก็บจากลำคอ หรือเก็บจากบริเวณอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเก็บตัวอย่างของชุดตรวจ นั้นๆ และวิธีการตรวจในรูปแแบบนี้ ผู้ตรวจนั้นจะต้องได้รับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ หากเชื่อไวรัส นั้นมีอยู่จำนวนน้อย ก็อาจจะทำให้ วิธีการตรวจนี้ไม่พบเชื้อ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องไปตรวจแบบ RT-PCT ซ้ำที่โรงพยาบาล

2.Rapid Antibody Test ก็คือ การตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 โดยใช้วิธีการ เจาะเลือด ที่อยู่บริเวณปลายนิ้ว หรือ ในบริเวณท้องแขน โดยที่ผู้ตรวจนั้นจะต้องได้รับเชื้อมาแล้ว 10 วันขึ้นไป ถึงจะสามารถตรวจเจอ ภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็แล้วแต่ ในวิธีการตรวจนี้มีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง เช่นกัน

ประเทศไทยนั้น ได้อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อมาใช้ตรวจเองได้ แค่ชุด  Rapid Antigen Test เท่านั้น ในส่วนของชุด Rapid Antibody Test นั้นอนุญาติให้ใช้ได้แค่ในสถานพยาบาลเท่านั้น เนื่องจาก Rapid Antibody Test นั้นมีโอกาสในความคลาดเคลื่อนสูง และหากผู้ใช้ทำการเจาะเลือดไม่ถูกวิธี ก็อาจทำให้เกิดอันตรายและทำให้เกิดการติดเชื้อได้

มีวิธีใช้งานแบบไหน? 

1.ขั้นตอนแรก ให้ล้างมือห้สะอาด ด้วยสบบู่ น้ำสะอาด และเจลแอลกอฮอล์

2.เริ่มด้วยการเก็บตัวอย่างเชื้อ วิธีคือ ใช้ก้านสำลีที่ใช้สำหรับ swab โดยทำตามคำแนะนำที่มากับชุดตรวจอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การแหย่จมูก การแหย่ลำคอ หรือ บริเวณกระพุ้งแก้มเป็นต้น โดยการหมุนก้านสำลีประมาณ 3-4 ครัง หรือ 3 วินาที

3.นำก้านสำลีที่ได้ทำการ swab เสร็จแล้ว มาหมุนใส่ในหลอดที่มีสารละลายตรวจเชื้อ โดยให้หมุนอย่างน้อย 5 ครั้ง หรือ 15 วินาที แล้วบีบสำลีให้แห้งผ่านหลอด โดยห้ามให้มือสัมผัสกับก้านสำลีหรือสารละลายเด็ดขาด

4.เมื่อทำตามวิธีที่ได้กล่าวไว้ด้านบนแล้ว ให้นำก้านสำลีทิ้งใส่ซีล และหยดสารละลายลงในแท่นตรวจ ตามจำนวนหยดที่ชุดตรวจกำหนดไว้ และรอผล ราว 15-30 นาที

การอ่านค่าผลตรวจ

  • หากพบว่าตัวอักษร C ขึ้นขีดเดียว ก็แปลว่า ผลตรวจเป็นลบ เท่ากับ ไม่พบเชื้อ
  • หากพบว่าตัวอัหษร C แะล T ขึ้น 2 ขีด ก็แปลว่า ผลตรวจเป็นบวก เท่ากับ พบเชื้อ
  • หากไม่พบขีดใดๆเลย ทั้ง C และ T หรือปรากฎแค่ตรงตัว T นั้นแปลว่า แผ่นเทสเสีย

หากในกรณีที่ผลเป็นบวก พบเชื้อ ให้ปฎิบัติดังนี้

  • ให้รีบเข้ารับการตรวจยืนยันผลแบบ RT-RCP ซ้ำที่โรงพยาบาล
  • ให้ทำหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันหรือกักตัวแยกออกจากผู้อื่นในทันที
  • ทำการแจ้งผู้ที่มีความใกล้ชิดแลพผู้ที่มีความเสี่ยงให้ได้เข้ารับการตรวจเชื้อโดยเร็ว

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ควรรักษาชุดตรวจในอุณภูมิตามที่กำหนดไว้และตรวจสอบวันหมดอายุทุกครั้งก่อนใช้งาน
  • ก่อนการตรวจ ควรเตียมหาพื้นที่ให้เหมาะสม และทำความสะอาดพื้นที่วางแผ่นตรวจด้วยแอลกฮอล์
  • ห้ามเปิดหรือฉีกบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะใช้งาน
  • ไม่ควรใช้อุปกรณืหรือตลับทดสอบซ้ำ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://allwellhealthcare.com/rapid-test-covid-19/

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ Girl Variety ชุมชนสำหรับผู้หญิง